info@t3plus.nl 06 - 8357 0969

T3Plus verbindt passie aan resultaat, met zakelijke warmte

Passie

Vier jaar geleden, eind juli, maakte ik in Arnhem een enorme hoosbui mee. Onderweg naar huis zag ik auto’s in 50 cm water staan, rioolputdeksels die als veertjes werden opgetild, en mensen die al begonnen waren met beredderen.

Voor mij het toonbeeld van een veranderd klimaat, heel dichtbij. Op dat moment bedacht ik dat we de verandering van het klimaat echt moeten keren. Om een duurzame wereld te creëren, die we verantwoord door kunnen geven aan volgende generaties, zullen we anders met klimaat en energie om moeten gaan. Het vraagt om een andere inrichting van onze economie, wijken en onze huizen.

De ambitie van T3Plus is om op een slimme manier aan deze transitie bij te dragen, zodat we in een flink tempo en met tact resultaten boeken. Met ‘zakelijke’ warmte, want daar geloven we in!

Keerpunt

T3Plus hoort vaak dat het allemaal lang duurt, te stroperig gaat en het overzicht zoek is. Projecten zijn vaak nog te afhankelijk van subsidie; reëel procesgeld vanuit overheden is nog geen gemeengoed. Laat staan dat alle gemeenten al een plan hebben hoe de transitie aan te pakken. Terwijl we dus de technische kennis hebben, en weten hoe we projecten maatschappelijk moeten inbedden, worden wijken maar heel mondjesmaat duurzaam ingericht. Om nog maar te zwijgen over de industrie, de mobiliteit en de opwekking van duurzame energie.

Natuurlijk zijn er ook heel veel positieve ervaringen. Voor een succesvol project, op welke schaal dan ook en met hoeveel stakeholders dan ook, moeten twee factoren met elkaar in balans worden gebracht. De regie van de initiatiefnemer (overheid, netbeheerder, woningcorporatie) aan de ene kant en de sociale ambitie onder de betrokken burgers aan de andere kant. Dat is precies wat T3Plus doet.

Resultaat

T3Plus brengt de belangen van alle stakeholders in kaart en is zeer ervaren om met die belangen in het achterhoofd heldere projecten of programma’s te definiëren. Gericht op meetbaar resultaat, met aandacht voor een brede scope aan aspecten. Vandaar T3Plus: een transitie met tempo en tact én met een positief resultaat!