info@t3plus.nl 06 - 8357 0969

T3Plus schrijft, verbindt en informeert

Opinie


Pak de kansen die de energietransitie biedt


Onze leef- en woonomgeving gaan ingrijpend van kleur verschieten. Om de doelstelling van 49% minder CO2-uitstoot in 2030 te halen, zal onze fysieke leefomgeving, sociale structuur en de manier van produceren enorm gaan veranderen. We zijn al een paar jaar bezig, maar de resultaten tot nu toe zijn mager. De talloze initiatieven tellen op tot een nauwelijks lagere uitstoot van CO2.

De hoofdlijnen van een nieuw klimaatakkoord verschenen begin juli. Vijf ‘tafels’ hebben 56 Megaton CO2 bij elkaar verzameld. Veel voorstellen zijn nog verre van concreet en de samenhang is nog onvoldoende uitgewerkt. De reducties zijn erg sectoraal gericht, het lijkt op ‘tonnen jagen’ (volgens minister Wiebes). En we lopen het risico dat politiek rendement (het halen van CO2-reductiedoelen) het gaat winnen van maatschappelijk rendement (welke reductie is waar het meest wenselijk omdat het onze welvaart verhoogt). Lees meer!


Energietransitie is gebiedsontwikkeling


Ben je klaar voor een paar stellingen kort door de bocht? Ik ga het hebben over de gebouwde omgeving, over woningen. Zolang er geen richting wordt gegeven over de warmtevoorziening op langere termijn, beperken bewoners zich vooral tot ‘no regret’ maatregelen. Ze proberen te besparen, en isoleren waar het tegen redelijke kosten kan. Soms is het rendabel om individueel of met een groep energie op te wekken. Stroom is eigenlijk niet het probleem, hooguit de capaciteit van het net en de leveringszekerheid. Het gaat om warmte! Willen we in ruim 30 jaar 250.000 woningen per jaar naar ‘0’ brengen, dan is een transitie met tempo en tact nodig. Op twee niveaus: op gemeentelijk niveau is de wat-vraag primair, in de wijken veel meer de hoe-vraag. En ze vragen om antwoorden die op elkaar aansluiten, kijk maar .

Handige links


Duurzaam nieuws :

een overzicht van publicaties in de wereld van energie en circulaire economie


Interprovinciaal Overleg :

informatie vanuit provinciaal perspectief op de energietransitie


Klimaatakkoord :

overzicht van de ontwikkelingen op weg naar een nieuw akkoord


Milieu Centraal :

landelijke vraagbaak voor praktische en betrouwbare informatie over milieu en energie


Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie :

organisatie die zich sterk maakt voor een duurzame energievoorziening


Platform 31 :

een landelijke kennis- en netwerkorganisatie, die beleid, praktijk en wetenschap wil verbinden voor actuele thema's voor stad en regio


Rijksdienst voor Ondernemend Nederland :

overzicht van kennis en ervaringen bij de Rijksoverheid rond duurzaam ondernemen


Rijn en IJsselenergiecooperatie :

informeren en inspireren over energiebesparing en duurzame opwekking op regionale schaal


netwerk voor ontwikkeling en kennisdeling, van en voor bouwers, woningcorporaties, netbeheerders, gemeenten en andere organisaties


Vereniging Nederlandse Gemeenten :

informatie vanuit gemeentelijk perspectief op klimaatakkoord en regionale energiestrategieen

Nieuws en artikelen


Volkskrant 20180725 Klimaatcompensatie van ....

Klimaatcompensatie van je vakantievlucht, het is een janboel. Wat werkt er echt?


NRC 20180622 Energietransitie in Rotterdam

In 2050 fietsen we veel en eten we kweekvlees


Platform31 20180619 Aardgas uit de wijk

De meerwaarde van een aardgasvrije wijk


Volkskrant 20180609 Energie-rechtvaardigheid

Verdeel de lusten en de lasten van de groene revolutie eerlijk