info@t3plus.nl 06 - 8357 0969

T3Plus voor duurzaam resultaat

Project / programma

Wij vinden projectmanagement de integratie van inhoud, besluitvorming en draagvlak. En dat binnen vooraf besproken kaders van planning en investering.

Programmamanagement is onze kunst om (beleids-)doelen, middelen en organisatie met elkaar in balans te brengen en toe te werken naar een situatie van waaruit werken en presteren anders, slimmer en beter gaat.

Vragen over hoe te komen tot een projectplan energietransitie voor uw organisatie of rond strategische programmering van duurzaamheidsbeleid binnen uw gemeente of corporatie? Wij horen het graag!

Interim-management

Een managementvraagstuk dat niet langer kan wachten? Of een bestuurlijke opgave die in korte tijd in de organisatie moeten worden geïmplementeerd? Ons commitment is dat we ons met hart en ziel inzetten voor een duurzaam resultaat, voor uw organisatie en voor uw medewerkers.

Wij werken altijd vanuit onze ervaring in een groot actief netwerk bij gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, bouwers en installateurs.

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling vraagt om het vermogen om aspecten met elkaar te integreren tot een plan, en om de specialisten de juiste vragen op technisch, financieel of juridisch vlak te kunnen stellen. Ons specialisme is generalisme, dat u met sensitiviteit voor politiek en bestuur succesvol door ingewikkelde processen heen leidt.

Juist de combinatie van advies- en projectmangementervaring, ervaring met publieke en private organisaties als architecten, bouwers en installateurs en onze bestuurlijk inlevingsvermogen maken dat onze inzet leidt tot een succesvolle en duurzame ontwikkeling.